Náš tím

Vedenie spoločnosti

Bc. Robert Cienciala

Mgr. Renata Ciencialová

Obchodný riaditeľ

Jiří Vávra

Starostlivosť o zákazníkov

Soňa Šustíková

Martina Vitková

Marketing

Ing. Zuzana Horáková

Tomáš Rašovský

Pavlína Walachová, DiS.

Produktoví manažéri

Robert Kulka

Monika Juroszková

Andrea Pekárová

Roksana Kulisa

Magdaléna Małyjurková, DiS.

Aleksandra Sikorová

Obchodný zástupca

Andrea Sabelová

Lukáš Pariža

Kateřina Strnišťová

Finančné oddelenie

Beata Kowalová

Pavlína Heclová

Reklamácie

Lenka Bolková

Sklad a logistika

Jiří Engel