Náš tím

edenie spoločnosti

Bc. Robert Cienciala

Mgr. Renata Ciencialová

COO - prevádzkový riaditeľ

Jaroslav Ohlídal


Fakturácia a komunikácia so zákazníkmi

Kateřina Dudová

Soňa Šustíková

Reklamácie

Radim Placzek


Marketing

Ing. Zuzana Horáková

Tomáš Rašovský


Produktoví manažéri

Ing. Marek Madeja

Robert Kulka

Monika Juroszková


Obchodný zástupca

Petr Janík

Andrea Sabelová

Martina Vitková

Jakub Nowicki

Logistika

Petr Mynář


Sklad

Jiří Engel

Účetní

Beata Kowalová

Pavlína Heclová